تقسیمات شهری
تعداد آبادی  مرکز دهستان  نام دهستان نام شهر مرکز بخش نام بخش نام شهرستان ردیف
جمع  خالی از سکنه مسکونی 
3 1 2 نقنه حومه بروجن - فرادنبه - سفید دشت- نقنه بروجن مرکزی بروجن 1
29 3 26 گندمان کرد شامی گندمان- دوراهان گندمان گندمان گندمان
16 3 13 اورگان- اقبلاغ چغاخور-امامزاده حمزه علی بلداجی بلداجی بلداجی
5 1 4 فرخشهر- دستگرد امامزاده قهفرخ -دستگرد فرخشهر فرخشهر فرخشهر شهرکرد 2
10 0 10 نافچ حومه شهرکرد شهرکرد مرکزی
کیان
نافچ
طاقانک طاقانک طاقانک
هفشجان
17 2 15 هارونی- مرغملک لار-مرغملک سورشجان سورشجان لاران
سودجان
هارونی
3 0 3 گوجان میزدج علیا فارسان-گوجان فارسان مرکزی فارسان 3
5 1 4 راستاب -چلیچه میزدج سفلی- جونقان جونقان- پردنجان- چلیچه جونقان جونقان 
18 3 15 قلعه شریف- فیل اباد سراب بالا- سراب پایین باباحیدر باباحیدر باباحیدر
100 6 94 کلار-ارمند-گوشه ریگ-ارمند-میلاس لردگان لردگان مرکزی لردگان 4
37 2 35 الوئی-جوانمردی خانمیرزا-جوانمردی آلوئی آلوئی خانمیرزا
68 0 68 مالخلیفه-دره نامدار فلارد -پشتکوه فلارد مالخلیفه مالخلیفه فلارد
97 40 57 منج-قلعه مدرسه منج-بارز منچ منج منچ
60 16 44 مامور-سردشت دودراء-سردشت سردشت سردشت رودشت
60 9 51 لیبرایی - رستم آباد دیناران - پشتکوه اردل اردل- کاج- دشتک اردل مرکزی اردل 5
57 17 40 ده کهنه - شکر آباد میانکوه شلیل  سر خون سرخون میانکوه
120 37 83 چلگرد-صالح آباد- خویه شوراب تنگزی -دشت زرین - میانکوه موگویی چلگرد چلگرد مرکزی کوهرنگ 6
101 28 73 دهناش - چمن گلی  بازفت بالا - بازفت پایین بازفت چمن گلی بازفت
66 27 39 دوآب صمصامی - شهریاری  دو آب - شهریاری صمصامی صمصامی دوآب صمصامی
17 2 15 شلمزار - دزک کیار غربی - کیار شرقی شلمزار- گهرو- دستناء شلمزار مرکزی کیار 7
50 16 34 ناغان- دوپلان ناغان - مشایخ  ناغان ناغان ناغان
6 1 5 بارده - شیخ شبان حومه- وردنجان بن - وردنجان بن مرکزی بن 8
5 0 5 حیدری - آزادگان شیدا- زاینده رود جنوبی _ یان چشمه شیدا
13 1 12 سامان - چم چنگ سامان- چما سامان سامان مرکزی  سامان 9
11 0 11 گرم دره - هوره زرین - هوره  _ هوره  زاینده رود
974 216 758 جمع کل 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/18
تعداد بازدید:
1092
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal