محصول سالم

ایجاد امنیت غذایی در کنار تولید و توسعه پایدار محصولات کشاورزی از مهم ترین مأموریت ها و وظایف محوله به جهاد کشاورزی است. آفات ، بیماری ها و علف های هرز هرساله خسارات زیادی به محصولات کشاورزی وارد کرده و در صورت عدم کنترل آن ها می توانند امنیت غذایی کشور را با خطر مواجه سازند. حفظ نباتات به عنوان یکی از بخش های حاکمیتی و واکنش سریع جهاد کشاورزی وظیفه اصلی مبارزه با این عوامل را به عهده دارد. از طرفی به دلیل ورود مستقیم اکثر محصولات کشاورزی به سفره مردم ، حفظ سلامت آن ها نیز حائز اهمیت است. در راستای تولید محصول سالم چندین سال است که جهاد کشاورزی برنامه های خوبی را در دست اجرا دارد. کاهش مصرف سموم در چارچوب مدیریت تلفیقی آفات، استفاده از روش های بیولوژیکی و غیرشیمیایی جهت کنترل آفات، معرفی و توصیه سموم کم خطر، به کارگیری کارشناسان گیاهپزشکی در قالب کلینیک های گیاهپزشکی جهت نظارت بر امر کنترل آفات و بیماریها در چارچوب دستورالعمل های مدیریت تلفیقی و افزایش سطوح شبکه مراقبت و پیش اگاهی با بکارگیری ابزارهای نوین نظیر تله های فرمونی و صدور بیش از 17 هزار کدرهگیری 16 رقمی برای تولیدکنندگان و همین طور شرایط اقلیمی و توپوگرافیک و اعمال دقیق مقررات قرنطینه ای و توسعه شبکه پایش و مراقبت باعث شده بسیاری از عوامل خسارتزای گیاهی که نیاز به مبارزه شیمیایی جدی دارند در استان ما قرنطینه بوده و وجود نداشته باشند. همه این عوامل باعث شده که میزان مصرف سموم شیمیایی در استان کاهش یابد ودر حال حاضر استان ما جز کم مصرف ترین استان های کشور در زمینه سموم شیمیایی است به طوری که میزان مصرف سموم شیمیایی براساس ماده مؤثر 25/0 کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار می باشد که این عدد یک سوم متوسط کشوری و یک پنجم متوسط دنیا است.

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/03
تعداد بازدید:
1796
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal