اخبار ویژه
 • سرشماری کلنی های زنبور عسل در شهرستان سامان با سراسر کشور آغاز شد. این سرشماری از 6 تا 19 مهرماه سال جاری انجام می شود. زنبورداران گرامی در اسرع وقت آدرس و مشخصات محل استقرار کندوهای خود را قبلا به مراکز خدمات جهادکشاورزی اعلام کنند تا کارشناسان در مهلت مقرر نسبت به انجام سرشماری اقدام نمایند.
  1398/07/09
 • طرح اختلال در جفت گیری آفات سرشاخه خوار هلو(یکی از روش های کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی)در سطح 12 هکتار از باغات هلو منطقه هوره شهرستان سامان به شکل پایلوت برای اولین بار در کشور با موفقیت انجام ششد.در این راستا روز مزرعه با هدف ترویج استفاده از فرمون اختلال در جفت گیری سرشاخه خوار هلو در تاریخ 98/7/2 توسط مدیریت حفظ نباتات استان ،مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و حضور کارشناسان حفظ نباتات،کارشناسان مرکز خدمات هوره،باغداران و کارشناسان شرکت بخش خصوصی وارد کننده فرمون اجرا گردید. در این طرح بدون استفاده از سموم آفت کش جمعیت آفت مذکور کنترل شد
  1398/07/03
 • به منظور شناسایی و معرفی تولیدکنندگان نمونه بادام در سطح شهرستان کل گیری از محصول بادام انجام میشود. در شهرستان سامان میزان 8800 هکتار سطح زیر کشت باغات بادام میباشد. رقم غالب در سطح باغات رقم مامایی است. ربیع، سنگی، سفید، محبی و شاهرودی از دیگر ارقام بادام هستند.
  1398/06/31
 • برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان پهنه شهرستان سامان پیرامون نحوه بارگذاری اطلاعات زراعی، باغی و دامی در سامانه جامع پهنه بندی در مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار گردید.
  1398/06/31
سرشماری کلنی های زنبور عسل در شهرستان سامان با سراسر کشور آغاز شد. این سرشماری از 6 تا 19 مهرماه سال جاری انجام می شود. زنبورداران گرامی در اسرع وقت آدرس و مشخصات محل استقرار کندوهای خود را قبلا به مراکز خدمات جهادکشاورزی اعلام کنند تا کارشناسان در مهلت مقرر نسبت به انجام سرشماری اقدام نمایند.
1398/07/09
طرح اختلال در جفت گیری آفات سرشاخه خوار هلو(یکی از روش های کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی)در سطح 12 هکتار از باغات هلو منطقه هوره شهرستان سامان به شکل پایلوت برای اولین بار در کشور با موفقیت انجام ششد.در این راستا روز مزرعه با هدف ترویج استفاده از فرمون اختلال در جفت گیری سرشاخه خوار هلو در تاریخ 98/7/2 توسط مدیریت حفظ نباتات استان ،مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و حضور کارشناسان حفظ نباتات،کارشناسان مرکز خدمات هوره،باغداران و کارشناسان شرکت بخش خصوصی وارد کننده فرمون اجرا گردید. در این طرح بدون استفاده از سموم آفت کش جمعیت آفت مذکور کنترل شد
1398/07/03
به منظور شناسایی و معرفی تولیدکنندگان نمونه بادام در سطح شهرستان کل گیری از محصول بادام انجام میشود. در شهرستان سامان میزان 8800 هکتار سطح زیر کشت باغات بادام میباشد. رقم غالب در سطح باغات رقم مامایی است. ربیع، سنگی، سفید، محبی و شاهرودی از دیگر ارقام بادام هستند.
1398/06/31
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان پهنه شهرستان سامان پیرامون نحوه بارگذاری اطلاعات زراعی، باغی و دامی در سامانه جامع پهنه بندی در مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار گردید.
1398/06/31
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal