اخبار ویژه
 • با کاهش شدید دما در روزهای3و 4 اردیبهشت طی بازدید های به عمل آمده از باغات شهرستان کیار سرمازدگی مشاهده گردید.
  1398/02/6
 • کارگاه آموزشی سایت الگویی انار در روستای دورک از توابع بخش ناغان با حضور بهره برداران برگزار گردید.
  1398/02/16
 • جلسه ستاد رفع موانع تولید ویژه بهره برداران بخش کشاورزی حوزه کیار شرقی با حضور آقای دکتر جهانبخشی ،آقای مهندس شماعی و نماینده آب و فاضلاب روستایی و کارشناسان مدیریت کیار و کشاورزان و دامداران در محل مرکز جهاد کشاورزی دزک برگزار گردید.
  1398/02/11
 • با پیگیری و تلاش همکاران امور اراضی شهرستان کیار و همکاری دادگاه ناغان حکم قلع و قمع و یلای غیر مجاز در مزرعه سولگان ناغان که سالها معطل مانده بود در راستای رعایت قوانین و عدالت اجرا شد.
  1398/02/09
با کاهش شدید دما در روزهای3و 4 اردیبهشت طی بازدید های به عمل آمده از باغات شهرستان کیار سرمازدگی مشاهده گردید.
1398/02/6
کارگاه آموزشی سایت الگویی انار در روستای دورک از توابع بخش ناغان با حضور بهره برداران برگزار گردید.
1398/02/16
جلسه ستاد رفع موانع تولید ویژه بهره برداران بخش کشاورزی حوزه کیار شرقی با حضور آقای دکتر جهانبخشی ،آقای مهندس شماعی و نماینده آب و فاضلاب روستایی و کارشناسان مدیریت کیار و کشاورزان و دامداران در محل مرکز جهاد کشاورزی دزک برگزار گردید.
1398/02/11
با پیگیری و تلاش همکاران امور اراضی شهرستان کیار و همکاری دادگاه ناغان حکم قلع و قمع و یلای غیر مجاز در مزرعه سولگان ناغان که سالها معطل مانده بود در راستای رعایت قوانین و عدالت اجرا شد.
1398/02/09
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کیار
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal